| Maak de zorg duurzamer

Maak de zorg duurzamer

Een groep Nederlandse zorgverleners publiceert in The Lancet een reeks adviezen om de zorg klimaatvriendelijker te maken. ‘Eigenlijk moet elke zorgprofessional zich afvragen hoe de zorg op een duurzamere manier georganiseerd kan worden.’ Zie voor het gehele artikel: Medisch Contact, november 2018, p. 10-11. en ook hier.

Complex probleem

Volgens Pim Martens, hoogleraar duurzame ontwikkeling aan Maastricht University, is er al sinds de jaren negentig wereldwijd, maar ook in Nederland, door verschillende onderzoekscentra gekeken naar de gevolgen van klimaatverandering, inclusief adaptatie- en mitigatieopties. ‘Professionals uit de gezondheidszorg zijn nog maar relatief kort bezig met deze uitdaging; de ‘Lancet Countdown Policy Brief: The Netherlands in 2018’ is daar een goed voorbeeld van. Gelukkig staan veel van de genoemde aanbevelingen al geruime tijd in de steigers, maar is er nog volop discussie over andere. Zo zullen ‘groene gebieden’ zeker mogelijke effecten van hittestress kunnen verminderen, maar de vraag is in hoeverre het risico’s op vectorgebonden ziekten doet veranderen. Zaak bij een complex probleem als de gevolgen van klimaatverandering op onze gezondheid, is dit telkens weer op een integrale manier te blijven bekijken, niet vanuit een enkele discipline of beroepsgroep, en rekening te houden met verschillende ruimtelijke en temporele schaalniveaus. Zo is klimaatverandering onlosmakelijk verbonden met verlies van biodiversiteit, zijn ziekten van mensen verbonden met ziekten van dieren (zoönosen), en gevolgen voor Nederland met de gevolgen voor de rest van de wereld. Het – verder – vergroten van het bewustzijn onder medisch en verplegend professionals zie ik als een eerste stap in de goede richting.’

Metatalk webdesign